Adresa: Vuka Karadžića 3, Sremska Mitrovica (muzej); Trg Svetog Stefana 15, Sremska Mitrovica (Lapidarijum)

Telefon: +381 (0)22 621 150 (Muzej), +381 (0)22 623 245 (Lapidarijum)

Email: info@muzejsrema.com; office@muzejsrema.com; administracija@muzejsrema.com

Web: https://muzejsrema.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Muzej_Srema/

Potreba za osnivanjem muzeja u našem gradu javila se još u drugoj polovini XIX veka, kad su mnogi spomenici antičkog Sirmijuma odnošeni u druge muzeje pre svega u Zagreb, Budimpeštu i Beč. Još 1869. godine istraživač Feliks Kanic je inicirao osnivanje društva "Sirmium" sa zadatkom da prikuplja stare spomenike i vrši pripreme za otvaranje muzeja.

Ignjat Jung, stalni poverenik Narodnog muzeja u Zagrebu, zaljubljenik u starine je upoznao stručnu javnost u periodu od 1885. do 1908. godine putem 200 dugih pisama sa izuzetnim crtežima, skicama i planovima rimskog Sirmijuma i drugih antičkih spomenika u Sremu i svojim predanim radom otvorio put arheologiji današnjice.

Muzej u Sremskoj Mitrovici osnovan je u junu 1885. godine, na inicijativu prvog gradonačelnika Ćire pl. Milekića, posle ukidanja Vojne granice u Sremu. Na žalost muzej nije dobio prostorije, ali su rimski kameni spomenici postavljeni u gradskom parku.

Prvo je otvoren Muzej crkvene umetnosti u Staroj srpskoj crkvi. Dana 23. novembru 1946. godine na inicijativu vojvođanskih pokrajinskih organa, osnovan je Gradski muzej u Sremskoj Mitrovici. Za upravnika muzeja postavljen je arhitekta Branko Vasilić, entuzijasta koji je svojim predanim radom pomogao razvoju muzejskih delatnosti. U 1948. godini otvorena je i prva stalna izložba u kući porodice Bajić, građanskoj kući sa kraja XVIII veka. U dvorište ove zgrade premešteni su spomenici iz gradskog parka koji čine osnovu sadašnje postavke. Muzej crkvene umetnosti priključen je 1952. godine Gradskom muzeju i promenjen je naziv u Muzej Srema.

Prostor je komplesnog tipa sa arheološkom, istorijskom, etnološkom, prirodnjačkom i umetničkom zbirkom. Sadrži dve stalne postavke, arheološku i istorijsku, koje su smeštene u dve zgrade. Stalna istorijska postavka je smeštena u zgradi koja je služila kao štab Petrovaradinske regimente, a nakon toga zgrada je bila u nameni Okružnog suda do 1982. godine, kada je data Muzeju Srema. Postavka obuhvata period od 12. veka do kraja Prvog svetskog rata, a pored istorijske zbirke predmeta, ona prezentuje predmete etnološke zbirke, te zbirke crkvene i primenjene umetnosti. U istoj zgradi je smeštena i prirodnjačka postavka sa eksponatima minerološko - petrološkog perioda, paleontološkog i arheozoološkog. Pored stalnih postavki, Muzej Srema sadrži i razne tematske izložbe, organizuje predavanja, radionice i promocije.

Zaštitni znak Muzeja Srema je glava Apolona, od 1987. godine. Napravljena od bronze i potiče iz 2. veka n. e. Vredan arheološki nalaz smešten u lapidarijumu je Sunčani sat kojeg čini grupa figura iz grčke mitologije (Atlas, Herakle i Ifikle). U vlasništvu muzeja nalazi se i 10 elemenata paradnog zlatnog pojasa (kopča, veliki jezičak, pet pseudokopči u obliku sove, pojasni okov za kačenje, manji okov u obliku jezička spojen sa štitastim okovom i kružni okov) avarskog princa iz VII veka, ovi elementi su prezentovani putem hologramske projekcije.

Radno vreme: ponedeljak - petak od 08 do 15 časova; vikend od 09 do 17 časova

Cene ulaznica: individualne posete 300 dinara, individualne posete sa vođenjem 400 dinara; 3 i više osoba 250 dinara; 3 i više osoba sa vođenjem 300 dinara. Vođenje na engleskom 10 evra po osobi, za grupe 8 evra.

LAPIDARIJUM MUZEJA SREMA

U lapidarijumu Muzeja Srema koji se nalazi u dvorištu muzejske zgrade na Trgu svetog Stefana 15 izloženi su najvredniji kameni spomenici iz antičke epohe u kojoj „niču“ novi mozaici, i uređuje postavka oltara i drugih pronađenih arheoloških nalaza sa područja Sirmijuma.

Sremska Mitrovica je takođe poznata i po srednjovekovnoj kulturno-istorijskoj baštini, te se mogu videti građevine iz perioda baroka.

Radno vreme: ponedeljak - petak od 08 do 15 časova; vikend od 09 do 17 časova

  

Tekst preuzet sa www.topsrbija.com