Adresa: Put za Stražilovo

Kompleks „Dvorska bašta“ nalazi se u samom naselju, 500 metara od centra Sremskih Karlovaca. Dvorska bašta, delo patrijarha Rajačića, jedinstvena je prirodna učionica na Balkanu. Ovde su učeni Srbi iz celog sveta donosili retko drveće i drugo bilje. Bašta se nekada kao i danas, koristila kao učionica u prirodi karlovačkih gimnazijalaca i bogoslova. Prostire se na dva nivoa. U gornjem delu su sportsko-rekreatvni sadržaji, a u donjem šetališta.