HANDBALL TOURNAMENT “8.MARCH” – Ada

Date: 4. 3. 2016. – 6. 3. 2016.
Type: Sportske manifestacije
Location: Sportska hala, Hala OŠ „Čeh Karolj“
Organizer: Ženski rukometni klub „Halas Jožef“
Address: Lenjinova 17, Ada
Phone: +381 (0)69 26 62 069 (Takač Ibolja)
Read more