Општина Бач се налази у југозападном делу простране панонске низије, у Војводини, још ближе у југозападном делу Бачке. Простире се на површини од 367 km² и обухвата 6 насеља (Бач, Бачко Ново Село, Плавна, Вајска, Бођани и Селенча), у којима живи око 14.000 становника.

Општина Бач је погранична, њену западну границу чини највећа средње европска река Дунав, чији таласи је запљускују у дужини од 43 km.

Подручје општине Бач се налази између општина Бачка Паланка и Оџаци, док се са друге стране Дунава налази Вуковар у Републици Хрватској.

Кроз Бач протиче и канал који се налази у склопу хидросистема Дунав-Тиса-Дунав. Терен општине Бач је равничарски, испресецан мањим водотоцима.

Бач је удаљен 62 km од Новог Сада, 140 km од Београда и 120 km од Суботице.


ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧ

Адреса: Трг Др. Зорана Ђинђића 4, Бач
Телефон: +381 (0)21 60 72 222
E-mail: turizambac@gmail.com
Web: www.turizambac.rs
Facebook: https://www.facebook.com/turistickaorganizacija.opstinebac
Instagram: https://www.instagram.com/turizam_bac/

Радно време:
радним данима 07:00 – 15:00

,,Форум-Округли сто: Еколошка производња и прерада лековитог, ароматичног и зачинског биља и Развој руралног туризма“

Тема ове стручне туристичке манифестације је: еколошка производња и прерада лековитог, ароматичног и зачиснког биља и развој руралног туризма. Учесници Форума су из Србије, Словачке, Босне и Херцеговине и Холандије. Циљ манифестације је изналажење могућности за останак младих на селу, повећања запошљавања младих и жена кроз производњу лековитог, ароматичног и зачинског биља и путем развоја…

ЦИКЛОБАЧ 6 – БАЧ

Туистичка организација општине Бач у недељу 05.07.2020. године, организује шесту по реду манифестацију „ЦИКЛОБАЧ“. Старт је у 10:00 часова на Тврђави. РУТА: БАЧКА ТВРЂАВА – МАЛИ БАЧ  ВАЈСКА – ЈЕЗЕРО ПРОВАЛА – 15 km РУТА ЗА УПОРНЕ: БАЧКА ТВРЂАВА – МАЛИ БАЧ – ВАЈСКА – ЈЕЗЕРО ПРОВАЛА – БОЂАНИ – БЕНТОМ ДО БАЧКОГ НОВОГ СЕЛА…

Vojvodinasume

ЛОВИШТЕ „Ристовача“ Бач – ЈП Војводинашуме

Ловиште „Ристовача“ Бач укупне је површине 1.718,34 ха, од чега је под оградом 250 ха. Главна узгојна врста крупне дивљачи у овом ловишту је дивља свиња, а од ситне дивљачи фазан. У отвореном делу ловишта може се ловити срнећа дивљач, зец и фазан. Поседује део ловишта за интензиван излов фазанске дивљачи. Ловиште спада у равничарски…

Vojvodinasume

„Подунавско ловиште Плавна“ Бач – ЈП Војводинашуме

Подунавско ловиште Плавна, Бач је укупне површине 3.629,29 ха од чега је 630 ха под оградом. Главна врста крупне дивљачи је јелен и дивља свиња и пратећа врста срнећа дивљач. У отвореном делу ловишта могу се ловити зец и фазан, а у подунавском делу ловишта дивље патке и дивље гуске. Ловиште спада у равничарски тип…

ГРАДСКА КАПИЈА „ШИЉАК“

    Сама кула / капија је у основи четвороугаона са опекама и са лучно обликованим отвором за капију. Изнад пролаза / капије очувана је једна етажа, уз основану претпоставку да је постојала још једна. Кула је покривена и она је жива комуникација и данас ка савременом граду, преко савременог моста. Кула је са две…

КАПЕЛА СВЕТОГ АНТУНА – Бач

  Капела се налази у шуми са десне стране некадашње реке Мостонге. Саграђена је у готском стилу, крајем 15. века, а припада Суботичкој бискупији, као и све друге католичке цркве у општини Бач. Има само главни олтар, а слика Св. Антуна Пустињака потиче из 1850. године. Занимљиво је да у време Турака није срушена и…