Prema zvaničnim podacima Republičkog Zavoda za statistiku, u periodu od januara do aprila 2019. godine, Vojvodinu je posetilo 137. 245 što je na istom nivou kao  prethodne 2018. godine. Došlo je do povećanja dolazaka domaćih turista, u iznosu od 2,2% (79.244 turista) u odnosu na isti period 2018. godine.Ukupan broj noćenja za ovaj period godine povećan je za 1,3%  (331.462 noćenja) u odnosu na 2018. godinu. Povećan je broj noćenja domaćih turista u iznosu od 2,7% (201.478 noćenja) u odnosu na prethodnu godinu. U povećanju turističkog prometu prednjači grad Sombor, gde povećanje dolazaka ukupnog broja turista iznosi 16,3%, nakon njega se nalazi Subotica sa 4,0% i Novi Sad sa 1,5% u odnosu na isti period prošle godine. Kada je reč o banjama Vojvodine, najveći broj ukupnih dolazaka turista ima Banja Vrdnik (7.659 turista), dok je porast dolazaka stranih turista  11,3%   u odnosu na prethodnu godinu.