Turistička organizacija Vojvodine podržala je standardizaciju i sertifikaciju pet-friendly usluga na teritoriji APV, koju sprovodi ekspertski tim „Pet Travel Advisor“ uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Život pa samim tim i putovanje sa kućnim ljubimcima, predstavlja jedan od najpopularnijih savremenih trendova turizma u svetu.  Stoga je potrebno pristupiti na jedan inovativan i stručan način, uz definisanje socijalnih, ekonomskih i društveno odgovornih normi.

Izrađen je Elaborat koji bliže objašnjava standarde, zakonske okvire i proces sertifikacije sa ciljem da se unapredi i zaštiti poslovanje hotelijera i ugostitelja koji se odluče da primaju goste sa kućnim ljubimcima, da se povežu lokalne zajednice i pružaoce raznih usluga turistima sa ljubimcem, kako radi kvalitetnije destinacijske ponude, tako i zbog dodatnih mogućnosti zarade.

Posetite online portal https://www.pettraveladvisor.com/ i pronađite vašu omiljenu pet-friendly lokaciju.