Datum održavanja: 24.12.2013.


Zajednički do bolje ponude


Turističke organizacije opština Sremski Karlovci, Irig, Inđija, Šid, Beočin i Ruma potpisale su protokol o saradnji obavezujući se na taj način na dugoročnu tehničku kooperaciju u oblasti razvoja turizma. Prema rečima direktorke opštinske Turističke organizacije u Sremskim Karlovcima (TOOSK) Jasmine Beljan Iskrin,  sklapanje protokola nastavak je saradnje ovih organizacija na izradi operativnog marketing plana pre godinu i po dana.

- Za potrebe izrade tog plana mi smo zajedničkim snagama detaljno ispitali turističke destinacije u Sremu, istražili tržište, ciljne grupe, definisali turističke proizvode, a sve u nameri da unapredimo ponudu – objašnjava Jasmina Beljan Iskrin. – Potpisivanjem ovog protokola mi smo zapravo stvorili uslove za realizaciju tog plana.

Šest turističkih organizacija zajedno će promovisati i  unapređivati  kvalitet ponude turističkih mesta i celokupne fruškogorske regije, te konkurisati za finansiranje projekata u EU.   Međusobna saradnja  ogledaće se u predlaganju projekata od zajedničkog interesa za razvoj pojedinih oblika turističke ponude,  u organizovanju seminara, skupova i drugih oblika okupljanja radi unapređenja razvoja turizma.

Prvi zajednički nastup biće na Sajmu turizma u Beogradu u februaru naredne godine. Tokom četiri dana sajma promovisaće četiri turistička proizvoda, pri čemu će im se pridružiti i Turistička organizacija Sremske Mitrovice.