Adresa: Rusinska 75, Ruski Krstur

Telefon: +381 (0)25 704 605

Email: rnt.djadja@gmail.com

Web: http://www.youtube.com/rntdjadja

Rusinsko narodno pozorište „Đađa“ konstituisano je kao Amatersko rusinsko pozorište „Đađa“ 1971. godine sa svoje dve scene: scena u Ruskom Krsturu i scena u Novom Sadu. Pod tim nazivom je funkcionisalo sve do 1991. godine, kada menja naziv u Rusinsko narodno pozorište „Đađa“. Godine 2003. pozorište je transformisano u profesionalno i do sada je postavljeno preko petnaest profesionalnih predstava, a u toku je rad na osamnaestom projektu.

Na svojim scenama, Teatar neguje repertoar od klasike i folklorne drame do eksperimenta, kamerne i lutkarske scene, u zavisnosti od uslova za rad. U minulom periodu,  bila su zastupljena dela od svetskih klasika do domaće drame i komedije. U izvedenih preko 120 premijera, bili su zastupljeni: Molijer, Breht, Gogolj, Nušić, Sremac, Pekić, Čehov, Koljada, Papharhaji, Udovički, Kovač, Ostrovski, Kanjuh i mnogi drugi stvaraoci. Pored odigranih preko 120 premijera, pozorište je odigralo i preko 3200 repriza koje je videlo preko 400 000 gledalaca.