Datum održavanja: 20.04.2015.

Tip: null

Specijalna bolnica „Banja Kanjiža”, koja je renovirala bazen u skladu sa svetskim standardima i upotpunila svoju ponudu za punu turističku sezonu, na ovogodišnjem konkursu za Nacionalnu nagradu za društveno odgovorno poslovanje, koju dodeljuje Privredna komora Srbije, za projekat „Prevencija kao paradigma zdravog života“ dobila je diplomu u kategoriji velikih preduzeća. Po rečima dr med. Slobodanke Drndarski, direktorke Specijalne bolnice „Banja Kanjiža“, “Ovaj projekat u fokus stavlja edukaciju pacijenata, ističe značaj prevencije u lečenju, formiranje zajedničkih paketa usluga (medicinske usluge, usluge ishrane i sportsko-rekreativne usluge) sa lokalnom samoupravom, privatnim hotelima i pansionima na destinaciji, sa prioritetnom zdravstvenom brigom o licima sa posebnim potrebama. Celokupna aktivnost zasnovana je na poverenju, brizi i odgovornosti”.
Banja Kanjiža, koja ima stogodišnju tradiciju lečenja i organizovanog turizma, obraća se svojom ponudom kako porodicama i pojedincima, tako i poslovnim ljudima, sportskim ekipama, organizovanim grupama, udruženjima penzionera i sindikatima, a u ponudi ima i biznis i wellness pakete, preventivni bolesnički dan za generaciju trećeg doba, kao i šoping i spa vikende.

Tekst i fotografije – www.istnews.com

banjakanjiza,rehabilitacija,istna

001

banjakanjiza,bazena