АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ХОТЕЛА У АП ВОЈВОДИНИ У ПЕРИОДУ ОД 2014. ГОДИНЕ ДО 2018. ГОДИНЕ

Финансијска анализа хотела регистрованих на територији АП Војводине обухвата дескриптивну и емпиријску анализу посматраних хотела за временски период 2014-2018. године.  На територији АП Војводине…

Опширније

ОБУСТАВА РАДА ИНФО ЦЕНТРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Услед проглашења ванредног стања на територији Републике Србије, изазваног ширењем вируса COVID-19, Туристичка организација Војводине у циљу заштите здравља и живота људи затворила је…

Опширније