Muzej savremene umetnosti Vojvodine svoje aktivnosti realizuje u zgradi koju je 1959. godine projektovao arhitekta Ivo Vitić za potrebe nekadašnjeg Muzeja socijalističke revolucije. Danas su u ovoj zgradi i Muzej savremene umetnosti Vojvodine i Muzej Vojvodine. Osim kvalitetnog izložbenog prostora, ova zgrada u sebi krije i prelepi atrijum.
Muzej je osnovan kao Galerija savremene likovne umetnosti – Novi Sad odlukom Skupštine AP Vojvodine 1. februara 1966. godine. Naziv ustanove promenjen je više puta kako bi pratio izmene u karakteru rada institucije, a najvažnije posledice ove izmene su da se aktivnost nekadašnje galerije proširila na muzeološku delatnost 1996. godine, a delokrug rada sa likovne na više oblasti savremene umetničke teorije i prakse, u skladu sa aktuelnim procesima prisutnim u umetnosti i društvu.

Iako osnovan 1966. godine, zbog nepostojanja prostornih resursa muzej počinje sa izložbenom i izdavačkom delatnošću 1969. godine, uz povremeno korišćenje prostora drugih javnih ustanova u Novom Sadu (Galerija Matice srpske, Radnički univerzitet, Tribina mladih, Dom JNA). Godine 1984. se useljava u iznajmljeni prostor u „Sportskom i poslovnom centru Vojvodina” gde ostaje do 1999. godine. Za ovih 15 godina muzej prvi put dobija mogućnost da u kontinuitetu razvija svoje osnovne programske, istraživačke i muzeološke aktivnosti što je rezultiralo mnogim značajnim ostvarenjima za savremenu umetnost Vojvodine. Nakon novembra 1999. godine muzej ponovo ostaje bez izložbenog prostora i realizuje izložbe u drugim ustanovama (Galerija Ogranka SANU, 2000/2001 i Muzej Vojvodine - prostor nekadašnjeg Muzeja socijalističke revolucije, od 2001. godine).

Muzej savremene umetnosti Vojvodine muzeološko-istraživački pristupa čuvanju i izložbenoj prezentaciji dela savremene umetnosti druge polovine 20. i 21. veka, povezujući lokalnu umetničku scenu sa internacionalnom. U muzejskom fondu nalaze se umetničke zbirke slika, skulptura, objekata i instalacija, grafika i crteža, konceptualne umetnosti, filma, videa i fotografije, intermedijskih i digitalnih radova, arhitekture, urbanizma i dizajna iz druge polovine 20. i početka 21. veka u Vojvodini, Srbiji, ali i dela inostranih umetnika, umetnica i umetničkih grupa. Pored toga muzej prikuplja, sistematizuje i čuva bogatu bibliotečko i dokumentarno – arhivsku građu o svim protagonistima i pojavama relavantnim za istoriju umetnosti Vojvodine.

U muzejskom fondu je i nekoliko velikih donacija vojvođanskih umetnika: umetničkog para VERBUMPROGRAM (R. Kulić, V. Mattioni), Stojana Trumića, Dušana Milovanovića, Milete Vitorovića, Milana Kerca, Zorana Petrovića, Bogomila Karlavarisa, Ankice Oprešnik, Boška Petrovića.

Zadatak muzeja je da ukazuje na nedovoljno afirmisane pristupe, marginalne ili alternativne tokove iz umetničke
prošlosti uz istovremeni podsticaj savremene produkcije i prakse angažovanjem njenih aktera kroz tematske i samostalne izložbe, akcije, govorne programe, radionice, filmske projekcije, muzičke događaje, namenjene stručnoj i široj javnosti. Takođe, uspostavlja kontakte i sarađuje sa mnogim institucijama iz Srbije, regiona bivše Jugoslavije i šireg internacionalnog
prostora.

Aktivni je deo svog okruženja i savremene socijalno - kulturne zajednice koji daje smernice i podstiče razvoj aktuelne umetničke prakse. Usmeren je ka istraživanju, selektovanju, produciranju i afirmisanju umetničkog rada i pojava prisutnih pre svega u okviru lokalne umetničke scene, ali i regionalne i internecionalne, u cilju njihove valorizacije i međusobnog
umrežavanja.

Radno vreme:
Utorak – petak od 10 do 18 h
Subota – nedelja od 10 do 14 h
Ponedeljkom ne radi.

Ulaz je slobodan!

Poseduje gradski parking, te Servis- radionice za decu uz Studio Mano. Grupne posete su dozvoljene, a stručna vođenja unapred najavljuju na društvenim mrežama. Nema pristup za osobe sa invaliditetom. U okviru muzeja ne postoji prodavnica ili suvenirnica.