U cilju promocije, poboljšanja ponude i kvaliteta suvenira, Turistička organizacija opštine Kovin je objavila Javni poziv za učešće na Konkursu za izbor suvenira Kovina. Konkurs je otvoren za sva zainteresovana pravna i fizička lica do 26.oktobra 2020.godine, do 12 časova. Dodela nagrada i izložba svih pristiglih suvenira biće održana u Kovinu, 31.oktobra 2020.godine.

Turistički suvenir predstavlja proizvod namenjen turističkoj promociji, mora posedovati elemente prepoznatljivosti lokalne sredine i biti odraz tradicije, kulturne, istorijske i materijalne baštine Kovina, treba da zadovolji umetničke i proizvodne standarde, koji će cenom biti prihvatljivi u prodaji na slobodnom tržištu. Za izradu se ne mogu koristiti nerazgradivi već isključivo ekološki prihvatljivi materijali. Prehrambeni suveniri, proizvodi pripremljeni na tradicionalan način, karakteristični za gastronomsko nasleđe podneblja opštine Kovin.

Pri izboru će se vrednovati: kvalitet ukupnog koncepta, prepoznatljivost opštine Kovin, tradicijsko nasleđe, vrednost i originalnost, racionalnost i realnost rešenja, praktičnost i moguća primenjivost u svakodnevnoj upotrebi, kao i ekonomska pristupačnost proizvoda.

Konkursnu komisiju sačinjavaju stručna lica iz oblasti turizma, umetnosti, etnologije i dizajna, koji će odlučiti koji je suvenir najbolji u tri kategorije: tradicionalni suvenir, umetnički suvenir i gastronomski suvenir (prehrambeni suvenir - jestivi ili dekorativni proizvod).

Ukupan fond za nagrade je 15.000 dinara, od toga po 5.000 dinara za najbolji rad iz svake kategorije.
Nagrađeni suveniri stiču pravo za dodelu obeležja kvaliteta „Suvenir Kovina 2020“ i namenjeni su za prodaju u objektima Turističke organizacije Kovin . Ostali suveniri koji uđu u najuži izbor na osnovu vrednovanja komisije, mogu se prodavati u Turističkoj organizaciji opštine Kovin, pod uslovima koji će biti regulisani posebnim ugovorom.

Svi zainteresovani autori i proizvođači suvenira, eventualna pitanja i dodatne informacije mogu zatražiti pismenim putem na e-mail: tookovindirektor@gmail.com, sa naznakom „Konkurs za suvenir Kovina“.

Ceo tekst Konkursa, sa kriterijumima, uslovima i načinom dostavljanja radova objavljen na internet stranici: www.turizamkovin.rs