Adresa: Nemanjina bb, Pančevo

Telefon: +381 (0)13 317 344, +381 (0)13 331 240

Email: arhivp@panet.rs

Web: https://www.arhivpancevo.org.rs

Istorijski arhiv u Pančevu bavi se zaštitom pokretnih kulturnih dobara, prikupljanjem, obradom, sređivanjem i čuvanjem istih,  na teritoriji grada Pančeva i opština Kovin, Alibunar, Opovo i Kovačica. Pored istraživačkog rada koji se obavlja sa istraživačima u biblioteci, Arhiv ima i izdavačku delatnost. Jedna od  misija i obaveza Arhiva je da u budućnosti još više omogući, učini dostupnijom i transparentnijom arhivsku građu, koja spada u kulturna dobra od izuzetnog i velikog značaja. To je moguće kroz dalju digitalizaciju arhivske građe koja je važna za Arhiv.

Arhiv poseduje 827 fondova i zbirki, ukupne količine 8.840 metara, u vremenskom rasponu od početka XVIII do kraja XX veka.

Arhiv je organizovan kao jedinstvena služba u okviru koje se obavljaju poslovi na obradi i zaštiti arhivske građe i registraturskog materijala u registraturama, sređivanju depoa, kulturno-prosvetnoj delatnosti, istraživačkom radu, bibliotečkoj i izdavačkoj delatnosti.