Adresa: Moše Pijade bb, Veliki Radinci

Telefon: +381 (0)22 660 168

Crkva Sv. arhanđela Gavrila u Velikim Radincima kod Sremske Mitrovice izgrađena je na mestu starije crkve 1780. kao jednobrodna građevina s oltarskom apsidom na istočnoj strani i baroknim zvonikom prizidanim na zapadu. Zvonik je u Drugom svetskom ratu rušen, a prilikom posleratne obnove visina mu je skraćena. Crkva je omalterisana i pokrivena dvoslivnim krovom. Fasade su raščlanjene niskim soklom i profilisanim potkrovnim vencem, a po vertikali su postavljeni pilastri. Prozori su jednostavni i lučno završeni. U crkvi se nalazi izuzetno značajan ikonostas. Nepoznati drvorezbar izveo je ukras sa odlikama baroknog i klasicističkog stila, karakterističnim u oblikovanju oltarskih pregrada na kraju XVIII veka, dok je 1792. ikone slikao Jakov Orfelin, jedan od najznačajnijih srpskih umetnika iz poslednje četvrtine XVIII veka. Iako je Jakov Orfelin slikar rokajnog stilskog opredeljenja, u njegovom opusu u Velikim Radincima uočavaju se novi elementi klasicističke crtačke discipline, čvrstog modelovanja oblika i izvesne strogosti u izrazu. Iznad sokla u prvoj zoni su prestone ikone, dveri i nadverja; u drugoj zoni su dva reda stojećih figura apostola, a u trećoj ikone uz kompoziciju Raspeća. Orfelin je naslikao i ikonu sv. Jovana Krstitelja za vladičanski presto u hramu. Konzervatorsko-restauratorski radovi su izvedeni 2000. godine.
Crkva u Velikim Radincima je spomenik kulture velikog značaja.