Adresa: Svetosavska 6, Zrenjanin

Hram Uspenja presvete Bogorodice jedna je od najstarijih, u celini sačuvanih građevina u Zrenjaninu. Podignuta je 1746. godine u vreme Marije Terezije, u stilu baroka. Bila je jedina crkva u Temišvarskoj eparhiji pokrivena crepom. Zahvaljujući toj činjenici i tome što je bio izgrađen od cigala, hram je pošteđen velikog požara 1807. godine u kom su izgorele gotovo sve drvene kuće u gradu.
Predstavlja jednobrodnu građevinu sa polukružnom apsidom na istoku i visokim zvonikom na zapadnoj strani. Ikonostas crkve uradio je bečkerečki slikar Georgije Popović. Na ikonama su u tri zone predstavljene scene iz starog i novog zaveta. Pretpostavlja se da je Popović uradio i sedam celivajućih ikona uljanom tehnikom na drvenoj podlozi. Od 1951.godine ove ikone su pod zaštitom Zakona o spomenicima kulture. Zidnu dekoraciju hrama izveo je 1924. godine akademski slikar Aleksandar Sekulić.