СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ,,БЕЛИ ДУД У БЕЛОМ БЛАТУ”

Phone: 023/521-032
E-Mail: rezervatiprirodezr@gmail.com
Website: rezervatiprirode.com

Споменик природе ,,Бели дуд у Белом Блату” сврстава се у значајно природно добро, односно природно добро III категорије. Стабло ,,Белог дуда у Белом Блату”…

Read more

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ,,ХРАСТ ЛУЖЊАК У ЗРЕЊАНИНУ”

Phone: 023/521-032
E-Mail: rezervatiprirodezr@gmail.com
Website: rezervatiprirode.com

Споменик природе ,,Храст Лужњак у Зрењанину” сврстава се у значајно, природно добро III категорије. Стабло храста лужњака стављено је под заштиту ради очувања једног…

Read more

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ,,ЖУПАНИЈСКИ ПАРК У ЗРЕЊАНИНУ”

Phone: 023/521-032
E-Mail: rezervatiprirodezr@gmail.com
Website: rezervatiprirode.com

,,Жупанијски парк у Зрењанину” сврстава се у значајно природно добро, односно природно добро III категорије. Споменик природе ,,Жупанијски парк у Зрењанину” ставља се под…

Read more

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ СТАРИ ХРАСТ ЛУЖЊАК – Кумане

Address: Еколошко удружење Стари храст
Phone: +381 (0) 64 25 96 755

Споменик природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ налази се уз леву обалу реке Тисе у брањеном појасу, 20 м од насипа,…

Read more

ГРАДСКИ ПАРК – Вршац

Address: Абрашевићева бб, Вршац

На простору где се данас налази зелена оаза, у XVIII веку простирао се мајур угледне вршачке породице Шерибл. Вршачка муниципија откупила је “Шериблов мајур”…

Read more