Тиса је за многе поклонике наутичког туризма права река за одмор и уживање. Деоница од ушћа у Дунав до Сегедина (од 0. до 164. км) једна је од најатрактивнијих дестинација. На овој дестинацији пловиле су многе регате ИЛУСТРОВАНЕ ПОЛИТИКЕ и других наутичких организација. За многе власнике јахти ово је прави избор за породично крстарење.

Вечита тема уметника, маштара, рибара и риболоваца, бродара и поклоника наутичког туризма – Тиса је река која покреће машту. Својом мирноћом, колоритом у коме превладава зелена боја, навикама људи са својих обала, Тиса је синоним лежерности. Зато пловити Тисом значи одмарати се.

Мирна и (претежно) питома је Тиса коју знамо из Панонске низије, на делу тока кроз Мађарску и Србију. Готово је невероватно да је то иста она река која настаје у Западним Карпатима на надморској висини од 2000 метара, спајањем Црне и Беле Тисе. Део тока кроз Украјину има све карактеристике брзе планинске реке са највећим падом у Европи. Тиса је највећа лева притока Дунава са дужином од 962,2 километра. Од тога је, при повољном водостају, могућа пловидба у дужини од 688 км – од ушћа у Дунав до Вашарошнамења у Мађарској.

Ток Тисе кроз Србију је је дуг 164 км, од ушћа у Дунав до српско-мађарске границе (10 км низводно од Сегедина). Тиса је у правом смислу војвођанска река. Она је граница између Бачке на десној, И Баната на њеној левој обали а избија на Срем код Старог Сланкамена. Љубитељи река је често називају панонском лепотицом.

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ ,,РИТОВИ ДОЊЕГ ПОТИСЈА“

Адреса: Установа "Резервати природе" Зрењанин, улица Војводе Петра Бојовића број 2, Зрењанин.
Телефон: 023/521-032
E-mail: rezervatprirodezr@gmail.com
URL: rezervatiprirode.com

СРП ,,Ритови доњег Потисја“ налази се у централном делу Војводине, уз леву и десну обалу реке Тисе, између уставе код Новог Бечеја и улива…

Опширније

ПЛОВИДБА ТИСОМ

Река Тиса (мађарски: Tisza, украјински: Tisa, словачки и румунски: Tisa и немачки: Theiß) је највећа лева притока Дунава. Протиче кроз Панонску низију. Извире у…

Опширније

ПЛАЖА У АДИ – Ада

Адреса: Туристичка организација општине Ада
Телефон: +381 (0)24 855 855
E-mail: info@infoada.org
URL: infoada.org

Плажа у Ади је плитка и песковита те представља можда најлепшу плажу на реци Тиси. На њеној територији постоји могућност бављења разним рекреативним и…

Опширније