САВИНА СПОМЕН ЧЕСМА – Нерадин

Адреса: поред пута Ириг - Крушедол, у непосредној близини Нерадина

Године 1931. Нерадинац Сава Јаковљевић – Леберија, који је  службовао у Иригу као срески начелник, у жељи да помогне свом  селу подигао је поред…

Read more