ИСТОРИЈСКИ АРХИВ – Панчево

Address: Немањина бб, Панчево
Phone: +381 (0)13 317 344, +381 (0)13 331 240
E-Mail: arhivp@panet.rs
Website: arhivpancevo.org.rs

Историјски архив у Панчеву бави се заштитом покретних културних добара, прикупљањем, обрадом, сређивањем и чувањем истих,  на територији града Панчева и општина Ковин, Алибунар,…

Read more

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ – Нови Сад

Address: Дунавска 35, Нови Сад
Phone: +381 (0)21 489 1800, fax: +381 (0)21 522 332
E-Mail: info@arhivvojvodine.org.rs
Website: arhivvojvodine.org.rs

Архив Војводине основан је декретом Министарства унутрашњих послова Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца од 5. августа 1926. године као Државна архива у Новом Саду,…

Read more

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА – Петроварадин

Address: Тврђава 7 i 9, Петроварадин
Phone: +381 (0)21 64 31 557, +381 (0)21 64 31 752
E-Mail: arhivns@neobee.net
Website: arhivns.rs

Историјски архив у Новом Саду има статус међуопштинског архива и своју делатност врши на територији девет општина и то: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин,…

Read more

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА – Суботица

Address: Trg slobode 1,Subotica
Phone: +381 (0)24 524 033
E-Mail: suarhiv@suonline.net
Website: suarhiv.co.rs

У другој половини XIX века, са развојем историографије, као науке, у Суботици долази до схватања да су архиви незаобилазна налазишта валидних историјских извора. Пример…

Read more

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ “СОМБОР” (ПАШИНА КУЛА И КРУШПЕРОВА КУЋА) – Сомбор

Address: Trg Cara Lazara 5, Sombor
Phone: +381 (0)25 412 287
E-Mail: info@arhivsombor.org.rs

Пашина кула је најстарије сачувано градско здање које потиче с краја XVI или с почетка XVII века. Претпоставља се да су Турци некадашњу цоборсенмихаљску…

Read more

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИНА – Зрењанин

Address: Trg slobode 10, Zrenjanin
Phone: +381 (0)23 564 322, fax: +381 (0)23 510 925
Website: arhivzrenjanin.org.rs

Историјски архив Зрењанина основан је 1. септембра 1947. године, са задатком да прикупља, класификује, заштити и учини доступним јавности писану архивску грађу са територије…

Read more

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СЕНТА – Сента

Address: Главни трг 1/II, Сента
Phone: +381 (0)24 811 037, fax: +381 (0)24 811 134
E-Mail: zentarhiv@sksyu.net
Website: zentarhiv.rs

Своју делатност обавља на територији пет данашњих општина (Кањижа, Сента, Ада, Бечеј и Србобран) који обухватају северни део некадашњег Крунског округа са десне стране…

Read more

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СРЕМА – Сремска Митровица

Address: Vuka Karadžića 4, Sremska Mitrovica
Phone: +381 (0)22 621 861, +381 (0)22 613 592
E-Mail: arhivsrem@open.telekom.rs
Website: arhivsrem.org.rs

Историјски архив “Срем” је основан 1946. године са седиштем у Сремској Митровици. Регионална је установа која покрива седам општина Срема: Стару Пазову, Инђију, Ириг,…

Read more

АРХИВ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА – Сремски Карловци

Address: Trg Branka Radičevića 17, Sremski Karlovci
Phone: +381 (0)21 881 757
Website: sanu.ac.rs/Arhivi/ArhivSK.aspx

Настанак Архива је везан за један од најзначајнијих историјских догађаја у нововековној историји српског народа, за Велику сеобу Срба под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем,…

Read more

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КИКИНДА – Кикинда

Address: Trg Srpskih Dobrovoljaca 2, Kikinda
Phone: +381 (0)230 22 187, +381 (0)230 439 835
E-Mail: dragomir.t@kiarhiv.org.rs
Website: kiarhiv.org.rs

Основна делатност Архива утврђена је Законом о културним добрима (Сл.гл. 71/94) и представља низ поступака и радњи везаних за заштиту културних добара, тј.архивске грађе.…

Read more