Još 1996. godine Petrovačko pozorište je slavilo 130 godina rada, i dugo je predstavljalo jedan od najznačajnijih delova društvenog života u naselju i slovačke nacionalne manjine u Vojvodini. Slovačko Vojvođansko pozorište je osnovano 2004 godine kao ustanova koja će objediniti celokupan pozorišni život Slovaka na ovim prostorima.