Adresa: Maršala Tita 10, Bački Petrovac,

Telefon: +381 (0)21 780 563

Slovaci evangelisti u Petrovac dolaze 1745. godine i sa sobom donose Kralisku bibliju i Tranoscijus(verske spise). Od samog početka nisu imali pravo na slobodno izražavanje svoje veroispovesti, bili su prinuđeni da slušaju službe po rimokatoličkom obredu u Futogu. Iako im je bilo zabranjivano da se javno sastaju, svoje službe vrše tajno po kućama ili odlaze u Piliš i Komloš ( Mađarska).
Vremena se menjaju izdavanjem Tolerantnog patenta Jozefa II 1781 godine, evangelisti dobijaju pravo uređenja svoje crkvene organizacije. Prva crkva je sagrađena 1783. godine a prvi pop je bio Ondrej Sztehlo (poreklom iz Piliša ).
Petrovac postaje centar duhovnog života slovaka u Bačkoj. Ondreja Sztehla nasleđuje njegov sin Jan 1818. godine i pokreće inicijativu za izgradnju nove veće crkve, jer stari objekat nije više ispunjavao svoju funkciju zbog velikog povećanja stanovništva. Petrovčani pokreću inicijativu 1821 i pozivaju arhitekta Jakuba Schmausa poreklom iz Novog Vrbasa, tesrski radovi su povereni Johanu Bartenu iz Buljkesa, stolar Albert Pekar iz Buljkesa pravi prozore. Izgradnja crkve je završena 1823. godine.
Sledećih nekoliko godina nisu preduzimani graditeljski projekti, ali već 1837- 1838. godine počinje pored crkve da se gradi parohijska zgrada, za ta vremena je bila moderno opremljena.
Juraj Mrva preuzima vođenje petrovačke crkve 1868. godine, za vreme njegovog delovanja Karol Miloslav Lehocky ukrašava oltar svojim delom, slikom Poslednje večere. Njegovim zalaganjem razvija se kulturna delatnost među slovacima u Petrovcu i bližoj okolini.
Renoviranje crkve je preduzimano u više navrata da bi zadržala originalni izgled.