Tip: 0

Adresa: Kralja Petra, Obrovac

Web: http://www.rimkatbp.com/HR/Galerija/Galerija6.html

Župa je osnovana 1843. od filijale Mladenova. Crkva je građena 1884. god., obnovljena 1923. i oličena 1937. Naslovnik crkve je: sv. Ferdinand, biskup. Dimenzije crkve su: dužina 44 m., širina 15 m., a lađa je iznutra 14 m. visoka, toranj je visok 46 m. Ima četiri zvona, najveće je 500, a najmanje 150 kg. Matične knjige se vode od 1844. god. Na žalost i ova crkva je posle rata teško oštećena.
Gornji podaci su iz 1968. godine.