Dom se nalazi na Vršačkom bregu, na prevlaci između Vršačke kule i Đakovog vrha u sklopu Vršačkih planina na visini od 357 m sa izuzetno zdravim vazduhom gde postoji strujanje 17 vrsta vetrova.
Dom poseduje ukupno 100 ležaja, klimatizovani restoran, ambulantu, konferencijsku salu. Ispred objekta nalazi se sportski teren za male sportove i brojne staze za šetnju i rekreaciju.