Adresa: Maksima Gorkog 17, Bački Petrovac

Telefon: +381 (0) 62 38 33 78

Email: muzejvs@gmail.com

Web: www.muzeumslovakov.rs

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057500977998

Muzej vojvođanskih Slovaka (Múzeum vojvodinských Slovákov) spada među najznačajnije ustanove u oblasti kulture i očuvanja nacionalne baštine Slovaka u Srbiji. Ovo potvrđuje i odluka Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine kojom je ovu ustanovu proglasio za instituciju od izuzetnog značaja za slovačku nacionalnu manjinu.

Cilj muzeja vojvođanskih Slovaka je proučavati, stručno obrađivati, prikupljati, dokumentovati, prezentovati i čuvati materijalna i duhovna dobra etnološkog, istorijskog i umetničkog karaktera iz prošlosti vojvođanskih Slovaka. Muzej je baziran na muzejskom fondu Narodnog muzeja koji je osnovan 1949. godine u Bačkom Petrovcu. U današnjem obliku muzej vojvođanskih Slovaka nalazi se od 2012. godine i predstavlja organizaciono razgranatu ustanovu koju čine istorijska, etnološka i umetnička muzejska zbirka.

Muzej nema stalnu postavku i brine se o depadansima: Kompleksu tradicionalne arhitekture i Galeriji Zuzke Medveđove.

Radno vreme za posetioce:

Ponedeljak – Petak: 10.00 – 14.00 časova

Za posete van navedenog radnog vremena, potrebna je blagovremena najava.

Muzej poseduje i svoj jutjub kanal: https://www.youtube.com/channel/UCbWyaON6H8Xt6I7qpmSMvGg