Plan javnih nabavki za 2016. godinu

JNMV 1/2016 - USLUGE PREVOZA I SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTOVANjU

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanje i odgovor
Pitanje i odgovor 2
Poziv za podnošenje ponuda - izmenjen
Konkursna dokumentacija - izmenjena
Pitanje i odgovor 3
Pitanje i odgovor 4
Obaveštenje o obustavi postupka

JNMV 2/2016 - DOPUNA TIRAŽA POSTOJEĆIH BROŠURA I IZRADA PROSPEKTA VINSKOG TURIZMA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanje i odgovor 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 1/2016 - USLUGE PREVOZA I SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTOVANjU - ponovljeni postupak

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 3/2016 - BILBORD KAMPANjA U SRBIJI I OKRUŽENjU

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 4/2016 - EMITOVANjE TV SPOTOVA NA TELEVIZIJAMA U SRBIJI

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanje i odgovor 1
Pitanje i odgovor 2
Odluka o ovustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

JNMV 4/2016 - EMITOVANjE TV SPOTOVA NA TELEVIZIJAMA U SRBIJI - ponovljeni postupak

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 5/2016 - PROMOCIJA TURISTIČKE PONUDE VOJVODINE U BEOGRADU

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 6/2016 - USLUGA ORGANIZOVANjA MANIFESTACIJE "DANI VOJVODINE U BIJELjINI"

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 7/2016 - USLUGA NABAVKE KOLATERALNOG MATERIJALA

Poziv za podošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanje i odgovor 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OP 01/2016 - USLUGA ŠTAMPE PROMOTIVNOG MATERIJALA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 8/2016 - USLUGA EDUKACIJE LOKALNIH SAMOUPRAVA I PRUŽAOCA USLUGA U SEOSKOM TURIZMU

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 9/2016 - USLUGA ORGANIZOVANjA GODIŠNjEG SKUPA LOKALNIH TURISTIČKIH ORGANIZACIJA, PREDSTAVNIKA TURISTIČKE PRIVREDE I MEDIJA

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru