Tip: null

Adresa: Dositejeva 1, Bačka Palanka

Telefon: +381 (0)21 604 5940

Email: spcobackapalanka@gmail.com

Jednobrodna crkva, sagrađena u baroknom stilu 1783. godine, rad je majstora Josifa Ciglera i Ernesta Harlea. Raskošni ikonostas i drvorezbarske radove na svećnjacima ispred Hristovog groba i ikonostasa izradio je rezbar Georgije Dević iz Bačke Palanke. Ikonostas je oslikao 1811. godine slikar poznobaroknog opredeljenja Grigorije Jezdimirović.