Tip: null

Adresa: Glavna 7, Titel

Spratna zgrada, masivnih zidova od opeke, sa svodovima i lukovima i karakterističnim jednostavnim otvorima koji su na spratu nadvišeni lukovima. Zgrada je iz vremena Vojne granice i ima skromnu dekoraciju karakterističnu za prvu polovinu XIX veka. Izvorni izgled narušen je postavljanjem neadekvatnih prozora i ulaznIh vrata.