Adresa: Trg Ćire Milekića 1, Sremska Mitrovica

Petrovaradinska imovna opština u Sremskoj Mitrovici je osnovana 1873. godine zbog potrebe da se racionalnije upravlja i raspolaže državnim šumama. Osnovni zadatak im je bio da svoje članove - zadruge i porodice, kao i upravne, školske i crkvene opštine, snabdevaju građevinskim i ogrevnim drvetom, ali i ostalim prihodima šuma. Tadašnja Mitrovica vremenom postaje sedište drvne industrije ovog područja i u njoj se postepeno osnivaju različite vrste fabrika i radionica za preradu drveta.

Zdanje Petrovaradinske imovne opštine je podignuto 1877. godine kao jednospratna neoklasicistička građevina, raskošne plastične dekoracije. Akademski je komponovana, eklektičnih oblika inspirisanih renesansnim građevinama. Prizemlje je obrađeno rustičnim kvaderima, dok bogata geometrijska i floralna plastična dekoracija ukrašava sprat. Simetrično rešena ugaona fasada je naglašena piramidalnim kupolama sa vetrokazima i okulusima.

U prostorijama nekadašnje Opštine danas je smešten Sekretarijat unutrašnjih poslova.