Datum održavanja: 20.07.2019.

Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Palić i Subotica

Organizator: Otvoreni univerzitet Subotica

Adresa: Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica

Telefon: +381 (0)24 554 600

Email: board@palicfilmfestival.com

Web: www.palicfilmfestival.com

Značajan festival na mapi filmskih festivala prikazuje isključivo evropske filmove i okuplja velik broj sineasta i drugih gostiju iz Evrope.Glavni program se odvija na Letnjoj pozornici. Brojni prateći pro grami su takođe atraktivan deo festivala.