U blizini arheološkog nalazišta Donja Branjevina nalaze se i brojni deronjski salaši. Najpoznatiji je Vukov salaš sa podrumom koji je mešavina vinskog podruma i konobe. Prijatan ambijent pogodan je prvenstveno za manja druženja uz bogatu bačku trpezu i vino. Na salašu se takođe mogu kupiti i proizvodi od meda koje domaćin sam proizvodi. Zelena površina koja okružuje salaš nudi mogućnost za šetnju i prijatan boravak posetilaca u prirodi.