Datum održavanja: 24.04.2020.

Kako bi promovisala omladinski turizam u Vojvodini, Turistička organizacija Vojvodine je krajem 2019. godine izradila brošuru pod nazivom „Vojvodina za mlade“. Ovom publikacijom su obuhvaćeni gotovo svi sadržaji za mlade pojedinačno po opštinama u Vojvodini, počevši od manifestacija za mlade, sportskih događaja, raznih aktivnosti za mlađe generacije, pa sve do organizacija koje se bave kreiranjem događaja za mlade u Vojvodini. U brošuri se nalaze i  kontakti lokalnih Turističkih organizacija u Vojvodini, na osnovu kojih čitaoci mogu dobiti više informacija o turističkoj ponudi za mlade u svakoj opštini pojedinačno.

Brošura je osim na srpskom jeziku, urađena na još četiri svetska jezika: engleski, nemački, italijanski i francuski. Brošura je predstavljena krajem prošle i početkom ove godine na brojnim Međunarodnim sajmovima turizma. Na navedenim sajmovima je zabeleženo veliko interesovanje mlađih generacija za ovu publikaciju, pre svega što na jednom mestu mogu dobiti sveobuhvatne informacije o sadržajima za mlade u Vojvodini.

Vojvodina nudi raznovrsne sadržaje za mlađe generacije, preko mnogobrojnih muzičkih festivala, kulturnih i sportskih događaja, pa sve do adrenalinskih sportova.

Brošuru „Vojvodina za mlade“ možete preuzeti ovde.