Adresa: Vuka Karadžića 6, Sremska Mitrovica

Reprezentativno zdanje nekadašnje zgrade Glavne straže iz perioda Vojne granice nalazi se nadomak gradskog parka i sa zgradom Okružnog suda čini ambijentalnu celinu iz perioda Vojne granice, kada je Mitrovica postala sedište Petrovaradinskog devetog graničarskog puka. Grad vremenom postaje ugledno štapsko mesto, privlačno za oficire, trgovce i zanatlije.

Objekat je podignut je u drugoj polovini XVIII veka. U neposrednoj vezi sa njim bio je i Gradski park koji je služio kao vojno vežbalište. Po ukidaNju Vojne granice, 1881. godine, zgrada je preoblikovana za potrebe pošte - ugrađeni su veći prozori, podignuta je visina sprata i dodati ukrasni elementi poput frontona, fuga, girlandi i venaca. Ove izmene nisu bitno narušile osnovnu koncepciju vojnograničarske arhitekture koja svojom Solidnom gradnjom i jednostavnošću obrade svedoči o duhu vremena i epohe u kojoj je nastao.