Vojna ustanova Morović nalazi se na krajnjem jugozapadu Vojvodine, oko 110 kilometara od Beograda (autoputem) na granici sa Hrvatskom. Ukoliko od granice sa R. Hrvatskom krenete u pravcu Beograda, nakon prvog kilometra skrenete desno i vozite još jedan kilometar, naći ćete se u ugostiteljsko – turističkom objektu VU Morović.

Kompleks Morović gazduje sa 2.850 hektara šumskog kompleksa.

Morović sa svojim širim okruženjem odlikuje ogromnim potencijalom u oblasti lovnog turizma. Osim evropskog i jelena lopatara, koji preovlađuju u lovištu Morović, ovde se love srna, divlja svinja i zec, a močvarno tlo nudi idealan ambijent močvarnim pticama, među kojima dominira divlja patka. Morović sa svojim širim okruženjem, poseduje ogroman potencijal u ribolovnom turizmu, jer pored dve reke - Studve i Bosuta, postoji više kanala, bara i dva ribnjaka koji su okruženi šumom. Obale Bosuta i Studve su idealne za sportski ribolov, čak je i sedamdesetih godina ovde održano jedno takmičenje na Evropskom nivou. Dva ribnjaka postoje na ovom području, od kojih je jedan u vlasništvu Vojne ustanove Morović, koji se prirodno obnavlja i služi samo za sportski ribolov, dok je drugi u vlasništvu JP "Vojvodinašume".

Ugostiteljsko turistički objekat VU Morović čine vile Srna sa 8 ležaja i Košuta sa 26 ležaja kao i pet luksuznih bungalova sa po četiri ležaja.

Da bi upotpunila sliku idealnog mesta za odmor i rekreaciju VU Morović poseduje i održavanje zelene površine, sportski teren i kružne staze koje su pogodne za razne vidove rekreacije. Živopisna okolina, nepregledne šume i ribnjak pružaju zadovoljstvo u šetnji, lovu, ribolovu i vožnji fijakerom. Za svoje posetioce VU Morović organizuje izlete i obilazak kulturno-istorijskih i verskih objekata u okruženju.