Adresa: Sarajevska 15, Sremski Karlovci

Telefon: +381 (0)64 610 78 86