Adresa: Maksima Gorkog 71, Pančevo

Telefon: +381 (0)64 643 36 57

Email: vinarijadjuric@gmail.com