Datum održavanja: 10-14.10.2023.

Tip:/ Stručni i naučni skupovi

Lokacija: Novi Sad

Organizator: Studentska unija fakulteta tehničkih nauka Novi Sad

Adresa:

Email: office@suftn.org

Web: http://www.suftn.org/; www.construction.org.rs

Facebook: http://www.facebook.com/groups/1943554672551357; www.facebook.com/CoNStruction18.1

Instagram: http://www.instagram.com/studentskaunija.ftn/; www.instagram.com/construction.novisad/

VIII Međunarodna konferencija studenata građevinarstva, geodezije i arhitekture CoNStruction je postala vec tradicionalna i prepoznatljiva među studentima u svetu. Konferencija je propoznatljiva u svetu po svom konceptu i međunarodnoj promociji koju ima što je čini jedinstvenom.