Datum održavanja: 10.-12.08.2023.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Orom, kod mlina

Organizator: Omladinsko i kulturno udruženje „Wemsical Serbia“

Telefon: +381 (0)62 30 54 71

Email: wemsical.serbia@gmail.com

Web: http://malomfesztival.com/

Facebook: https://www.facebook.com/malomfesztival/?ref=page_internal

Manifestacija opšte umetnosti, koja podržava alternativne načine samoizražavanja, toleranciju, negovanje tradicije i stvaranje novih. Cilj Festivala „Vetrenjača” je da izbriše granice. Svaku granicu: unutrašnje, međuljudske i između država. Pored ovog, festival naravno hoće da pokaže netaknute vrednosti, lepote Vojvodine i Srbije.