Datum održavanja: 15.08.2016.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Organizator: Kulturno društvo ''Aranykapu''

Adresa: Halas Jožef 22, Ada

Telefon: +381 (0)64 893 477, +381 (0)62 80 41 329 (Soti Eva)

Email: sotieva@gmail.com