Debeljački vašar se tradicionalno održava već više od jednog veka i predstavlja najveću manifestaciju te vrste u okolini. Debeljačko vašarište prostire se duž celog južnog oboda sela i predstavlja omiljeno izletište i okupljalište meštana.