Adresa: Vuka Karadžića 10, Sremska Mitrovica

Telefon: +381 (0)22 628 718

Email: ustanovasremsm@gmail.com

Web: www.ustanovasremsm.rs

Facebook: https://www.facebook.com/ustanovasrem.sremskamitrovica/

Ustanova za negovanje kulture “Srem” je društvena organizacija u oblasti kulture, prosvete i obrazovanja, nauke, umetnosti i stvaralaštva, osnovana decembra 2003. godine. Ustanova izdaje informativne publikacije i propagandni materijal kojim upoznaje najširu javnost o svom delovanju i afirmiše kulturno-prosvetnu delatnost i sve oblike amaterskog i profesionalnog stvaralaštva.

Na osnovu kalendara Saveza amatera Srbije i Vojvodine utvrđuje kalendar opštinskih smotri (recitatori, dramsko i muzičko stvaralaštvo) i organizuje iste.

Prati i pomaže rad Kulturno-umetničkih društava nacionalnih manjina (Rusini, Romi…).

U okviru izdavačke delatnosti najznačajniji je časopis za nauku, umetnost i kulturu “Sunčani sat”. Časopis je osnovan 1992. godine, štampa se jednom godišnje (prosek hiljadu primeraka), a bavi se negovanjem kulturno-istorijske baštine Sremske Mitrovice i celog Srema.

U Sremskoj Mitrovici je u okviru projekta "Ja volim SM" u organizaciji Kulturno prosvetne zajednice 10 godina za redom održavan Festival besedništva, Sirmium lux verbi – Sirmijum svetlost reči. Ustanova za negovanje kulture “Srem” nasledila je organizaciju Festivala besedništva 2004. godine.

Festival je vaskrsao na antičkim spomenicima jednog od najstarijih gradova u Evropi i održava se na lokalitetu drevnog Sirmijuma. Na početku nove ere grad je imao sloj intelektualaca koji su ostavili tragove neprolazne vrednosti. Među tim tragovima je i retka bronzana skulptura govornika, retora sa početka nove ere, nastala u slavu istinite reči. U gradu su u starom veku boravili čuveni pisci i biografi koji su uzdizali Sirmijum kao "mnogoljudnu i slavnu majku gradova".

Festival je stekao opšti ugled i predstavlja najznačajniju kulturnu manifestaciju u našem gradu. Internacionalnog je karaktera, a do sada su na njemu učestvovali predstavnici Grčke, Rusije, Bugarske, Republike Srpske, Italije.

Tekst preuzet sa www.tosmomi.rs