Datum održavanja: 06.09.2019.

Turistička organizacija Vojvodine je uspešno realizovala edukativne radionice u okviru projekta ViCTour. Radionice su održane u Inđiji, Rumi, Sremskim Karlovcima, Šidu, Sremskoj Mitrovici i Irigu, Staroj Pazovi. Cilj edukacije je da se na teritoriji Srema u sedam sremskih opština održe radionice koje su usmerene na korišćenje savremenih tehnologija u turizmu. Pre svega akcenat je dat na društvenim i socijalnim mrežama i načinu njihovog korišćenja kod turističkih radnika, malih proizvođača, vinara, domaćina u seoskom turizmu kao i svih koji imaju direktnu ili indirektnu vezu sa turizmom. Digitalne tehnologije sve više predstavljaju jednu od najsnažnijih marketinških kanala za promociju proizvoda i poslednju deceniju imaju veoma veliki udeo u promociji turizma. Najčešći problemi nastaju iz straha pri korišćenju ovih modernih marketing kanala, ali i lošeg poznavanja i neupućenosti kako oni funkcionišu. Radionice su koncipirane tako da polaznici dobijaju osnovnu obuku kako koristiti društvene i socijalne mreže, kao i kako najbolje da se plasirju turistički proizvodi, uradi kvalitetna turistička promocija, distribuiraju različiti proizvodi iz domaće radinosti, promoviše neki događaj ili turistička manifestacija i slično. Edukacija u internet tehnologijama ima za cilj da ponuđače usluga u turizmu obuči savremenom
pristupu u promociji različitih proizvoda i usluga u turizmu. Takođe, edukacija pruža mogućnost poboljšanja kvaliteta usluga koje se nude, razvija preduzetničke sposobnosti svih aktera u turizmu i
predstavlja način za savladavanje poslovnih problema, koji se uglavnom javljaju zbog neznanja ili lošeg poznavanja internet tehnologija i društvenih i socijalnih mreža.