USPENSKA CRKVA – Novi Sad

Adresa: Uspenska 2, Novi Sad
Telefon: +381 (0)21 523 430

Postoje svedočanstva da je crkva Uspenja presvete Bogorodice postojala već 1731. godine. Tadašnje zdanje je bilo izgrađeno od pruća i naboja. Gradnja nove, sadašnje crkve otpočela je oko 1765. Posebnu lepotu ovog hrama čine ikonostas i njegova rezbarija, kao i rezbarija Bogorodičinog trona, arhijerejskog prestola i crkvenog nameštaja retke lepote domaćih rezbara Marka Gavrilovića i njegovih sinova. Ikonostas su radili Janko Halkozović i Vasilije Ostojić. Stilom odudaraju ikone na severnim i južnim dverima, i ikone u arhijerejskom tronu, pa se veruje da je njih slikao Dimitrije Bratoglić iz Zemuna ili Mihajlo Jeftić iz Sremskih Karlovaca. Posle postavljanja zvona i nekih manjih radova, kao i ikonostasa, najverovatnije 1776. Uspenska crkva je dobila današnji izgled.


27. 01. 2013.

Kursna lista