Datum održavanja: 21.04.2019.

Tip: 0

Organizator: Društvo za negu tradicije i ekologiju ''Delibab'', Sajan

Adresa: Velika ulica 118, Sajan

Telefon: +381 (0)230 466 193, +381 (0)61 24 58 303

Email: delibabsajan@freemail.hu

Manifestacija neguje uskršnju tradiciju uz izložbu uskršnjih jaja i prezentaciju uskršnjih igrarija.