Adresa: Jovana Grčića Milenka 8, Čerević

Telefon: +381 (0)21 297 60 33, +381 (0)64 807 01 10, +381 (0)64 812 13 26

Sa ciljem da pre svega unaprede društveni život žene na selu i afirmišu svoj Čerević, 9. aprila 2009. godine osnovano je udruženje žena pod nazivom „Moje selance“. Danas se ni jedna manifestacija ni bilo kakva aktivnost u ovom sremskom selu ne može zamisliti bez ovog društva, odnosno njegovih članica. Moje selance je pomoglo brojnim institucijama koje rade sa decom za šta su dobile velik broj priznanja i zahvalnica. Tradicionalno druženje sa ostalim udruženjima žena iz Srema Čerevićanke organizuju 14. avgusta.