Adresa: Kralja Petra I 24, Sombor

Telefon: +381 (0)25 450 001

Email: stari.zanati.sombor@gmail.com