Adresa: Ivana Gorana Kovačića 32, 25272Bački Monoštor

Telefon: +381 (0)25 807 173, fax: +381 (0)25 808 000

Email: podunav.monostor@yahoo.com