Turistička organizacija Vojvodine prisustvovala je 16.12.2022. godine otvaranju jedinstvene izložbe „Tamburaške tradicije u Vojvodini“, u Menratovoj palati, u centru Novog Sada. Klasična postavka obuhvata više od 30 eksponata koji reprezentuju najbitnije momente u tamburaškoj tradiciji i umetnosti.

U značajnije eksponate ove izložbe ubrajaju se se prim legendarnog Janike Balaža, tamburice Marka Nešića i Vase Jovanovića s kraja 19. i početka prošlog veka, pijanino Save Vukosavljeva, instrumenti Zvonka Bogdana i drugi predmeti koji oslikavaju tradiciju i kulturu tamburaštva.

Muzej tamburice zajedno sa postavkom predstavlja novu i jedinstvenu muzejsku atrakciju u Srbiji.