Adresa: Turistička organizacija opštine Bač, Trg Dr Zorana Đinđića 4, Bač 21 420

Telefon: +381 (0) 21 60 72 -222

Email: turizambac@gmail.com

Web: http://www.turizambac.rs/

 Hamam, u centru Bača predstavlja vredno i retko svedočanstvo o vremenu osmanske dominacija na prostoru Vojvodine,

U 14. veku su zabeleženi sve češći upadi Turaka. Mnogi pohodi na Turke su kretali iz Bača. U vreme Mohačke bitke i Bač je dao svoju konjicu međutim prodor Turaka nije zaustavljen pa Bač početkom 15. veka nakon Mohačke bitke i pada Beograda, biva osvojen 1529.godine. Posle Mohačke bitke Turci su opustošili Bač i ovaj grad u Bačkoj postaje kadiluk Segedinskog sandžaka i sedište Bačke nahije koja je brojala 70 sela.

Hamam je najverovatnije izgrađen nakon 1578. godine, a beleži ga i Evlija Čelebi prilikom posete Baču 1665. godine. Na osnovu arheoloških nalazišta poznato je da u hamamu bilo šest prostorija: za poslugu, šadrvan – čekaonica, halvate – prostorija za kupanje, hazna – rezervoar za vodu i đulhan – ložionica. Hamam je delimično porušen, ali je sačuvan deo kubeta nad centralnom prostorijom.  Sačuvani su i zidovi nekoliko prostorija sa posudama iz tog doba, kao i još vidljivi ostaci keramičkoh cevi koje su služile za razvođenje tople i hladne vode.