Тур. организације

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТУРИСТ АЛИБУНАР

Адреса: Жарка Зрењанина 4, Алибунар
Телефон: +381 (0)13 641 520, +381 (0)69 55 15 101

ОПШТИНА БЕОЧИН

Адреса: Светосавска 25, Беочин
Телефон: +381 (0)21 870 260, +381 (0)64 85 53 331 (Дубравка Клисанић), факс: +381 (0)21 870 268

Општинска управа Служба за локални економски развој Контакт особа: Дубравка Клисанић

ОПШТИНА КАЊИЖА – ДМО КАЊИЖА

Адреса: Главни трг 9, Кањижа
Телефон: +381 (0)24 873 249, +381 (0)24 875 166 локал 230

ОПШТИНА КИКИНДА, КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ТУРИЗАМ

Адреса: Трг српских добровољаца 21, Кикинда
Телефон: +381 (0)230 426 300

ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ – РЕСОР ТУРИЗАМ, ОМЛАДИНА, ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ

Адреса: Краља Петра И Карађорђевића 1, Нови Кнежевац
Телефон: +381 (0)230 83 604, +381 (0)230 82 055 lokal 191

ОПШТИНА ОПОВО – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Адреса: Бориса Кидрича 10, Опово
Телефон: +381 (0)13 681 950, fax: +381 (0)13 681 202

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште
Телефон: +381 (0)13 861 033, fax: +381 (0)13 861 034

Контакт особа задужена за туризам: Родика Грујеску, самостални стручни сарадник у општинској управи Пландиште +381(0)13 861 035 tobar@hemo.net

РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР „АДИЦА“ – Ада

Адреса: Маршала Тита 43, Ада
Телефон: +381 (0)24 852 315, +381 (0)24 851 118 (благајна)

Рекреациони центар „Адица“ простире се на локацији поред самог насеља, око 300 метара од центра града на десној страни пута…

СКТЦ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ – Српска Црња

Адреса: Краља Александра 65, Српска Црња
Телефон: +381 (0)23 812 626

ТУРИСТИЧKА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВРБАС

Адреса: Маршала Тита 89, Врбас
Телефон: +381 (0)21 706 308
ставки

Курсна листа