Vojvodinasume

TURISTIČKA AGENCIJA „VOJVODINAŠUME-TURIST“

Adresa: Preradovićeva 2, Petrovaradin
Telefon: +381 21 64 32 976, +381 21 64 32 401
E-mail: travel@vojvodinasume.rs
URL: https://vojvodinasume.rs/vojvodinasume-turist/

Ponuda turističke agencije “Vojvodinašume-Turist”Zaštićena prirodna dobra trenutno predstavljaju jedne od najaktuelnijih destinacija u savremenom turizmu.Ogranak JP “Vojvodinašume”, odnosno turistička agencija “Vojvodinašume-Turist” bavi se receptivnim…

Opširnije